Надземні ємнісні апарати для АЗГС

Апарати ПА призначені для приймання, зберігання та видачі зріджених вуглеводневих газів на автомобільних газозаправних станціях і пунктах за робочих температур не менше мінус 40 і не більше 50°С та робочому тиску не більше 1,6 МПа, засіб установки надземний у районах з сейсмічністю не більше 6 балів.

Основні розміри апаратів ПА

Позначення типу апарата та номінальний об’єм D 1 2 3 4 5 6 7 8 h1 h2 L B H
ПА-5 1200 4000 3000 355 495 250 850 1120 800 140 480 675 5265 1220 1850
ПА-10 1600 4400 3400 430 615 300 450 1440 1100 2000 640 835 5780 1620 2255
ПА-12,5 5600 4600 6980
ПА-20 2000 5800 4800 490 490 1790 1500 800 1045 7280 2025 2655

Можлива комплектація:

  • рівнеміром типу УПП, УПП2, УПЭ1, УПЭ2, УБ-П;
  • манометром типу МТП;
  • сигналізатором верхнього рівня типу СУС-16-ПП06-И-1;
  • запобіжним клапаном типу СППК 4-40;
  • трьохходовим краном типу КТРП-100-25.

11u

Призначення штуцерів та умовні проходи штуцерів

Позначення штуцера Призначення Тиск умовний, MПa (кгс/см²) Прохід умовний, мм
А Вхід зрідженого газу 2,5(25) 50
Б Вхід зрідженого газу
В Вхід (вихід) зрідженого газу
Г Вихід залишку
Д Для запобіжного клапана 100
Е Для манометра - М20х1,5
Ж Для сигналізатора верхнього рівня 2,5(25) 50
К Для покажчика рівня
Л Люк 1,8(18) 100
М Резервний 2,5(25) 50

Примітка: Ущільнювальна поверхня фланцевих з’єднань штуцера Д - «з’єднувальний виступ», інших – «виступ-западина»