Наука

На наших підприємствах реалізується принцип постійного покращання результативності менеджменту якості. що забезпечується проведенням внутрішніх аудиторських перевірок, які грунтуються на розроблених нами методиках. В їх основі застосовано системні наукові дослідження в галузі систем менеджменту якості. Результати наукових досліджень опубліковано в більш ніж 20-ти статтях спеціалізованих видань України та зарубіжжя, а директором із стандартизації, метрології та технічних вимірювань ТОВ «Укрспецмаш» захищена кандидатська дисертація за темою «Удосконалення аудиту системи управління якістю (на прикладі машинобудівних підприємств)».

На сьгодні ТОВ «Укрспецмаш» проводить науково-технічні дослідження в галузі автоматичного зварювання під шаром флюсу з застосуванням металевої крихти товстолистового прокату (δ=60 мм) без оброблення крайок за один прохід. Зварні з'єднання, що виконані за розробленими нашими фахівцями технологічними процесами, за механічними властивостями та експлуатаційними показниками перевищують виконані за стандартними методиками. У цьму напрямку досліджень також є публікації, а головний зварювальник ТОВ «Укрспецмаш» під науковим керівництвом технічного директора заводу, доктора технічних наук, професора Нарівського О.Е. працює над докторською дисертацією.

Особливу увагу на наших підприємствах присвячено антикорозійному захисту виготовляємого обладнання. У цьому напрямку розроблено унікальні методики прогнозування корозійної поведінки високолегованих сталей і стопів в агресивних середовищах, які присутні в технологічних процесах хімічних та нафтохімічних виробництв. Результати досліджень та їх практичну апробацію відображено у більш ніж 100 публікаціях вітчизняних і закордонних спеціалізованих видань та узагальнено в докторській дисертації технічного директора ТОВ «Укрспецмаш».

Крім розробки нових технологій зварювання виготовляємого обладнання та його антикорозійного захисту на ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» проводяться дослідження процесів механічної обробки поверхні сталей та стопів. Зокрема, генеральним директором Гершиковим І.В. розроблено теоретичні підходи щодо визначення теплового балансу та температури при механічній обробці. На їх основі здійснено ряд досліджень спрямованих на покращання якості поверхонь деталей при їх механічній обробці різанням. Результати цих досліджень застосовуються в технологічних процесах при виготовлені деталей та вузлів обладнання та відображено в науково-технічних публікаціях у спеціалізованих виданнях.

Результати наших науково-технічних досліджень регулярно представлені на міжнародних семінарах, симпозіумах та конференціях. Зокрема, наші фахівці та керівництво беруть участь у семінарах, які проводяться Радою головних спеціалістів і механіків нафтопереробних та нафтохімічних заводів колишніх країн Радянського Союзу. Крім того, в 2013 році наші підприємства у співробітництві з національною академією наук України та Запорізьким національним технічним університетом організували і провели міжнародну науково-технічну конференцію «Підвищення надійності та довговічності обладнання нафтопереробної та хімічної промисловості». На цьому форумі наші співробітники представили вісім доповідей присвячених особливостям функціонування систем менеджменту якості на машинобудівних підприємствах та системним проблемам, які виникають під час монтажу обладнання підрядними організаціями.

Доповідь технічного директора ТОВ «Укрспецмаш», доктора технічних наук, професора Нарівського О.Е. на семінарі в м. Бекасово, організованого Радою головних механіків нафтопереробних та нафтохімічних підприємств Росії та країн СНД.
Доповідь технічного директора ТОВ «Укрспецмаш», доктора технічних наук, професора Нарівського О.Е. на семінарі в м. Бекасово, організованого Радою головних механіків нафтопереробних та нафтохімічних підприємств Росії та країн СНД.

   

Збірник доповідей I-ої міжнародної конференції «Підвищення надійності та довговічності обладнання нафтопереробної та нафтохімічної промисловості» www.oilgazmash,ru

Монтаж апаратів повітряного охолодження газокомпресорної станції газопроводу «Північний потік» (Росія) під авторським наглядом представниками постачальника ПрАТ «Азовський машинобудівний завод»
Монтаж апаратів повітряного охолодження газокомпресорної станції газопроводу «Північний потік» (Росія) під авторським наглядом представниками постачальника ПрАТ «Азовський машинобудівний завод»