Заводські лабораторії підприємств

Стабільну якість нашої продукції забезпечують заводські лабораторії атестовані у встановленому порядку інститутом ТОВ «СІНТЕКО». Галузь атестації лабораторій визначати:

  • хімічний склад сталей та стопів хіміко-аналітичним і рентгеноспектральним методами;
  • механічні властивості сталей та стопів (тимчасовий опір розриву, границею текучості, відносне подовження та звуження, твердість за Брінеллем, Роквеллом, Вікерсом, мікро-твердість елементів структур, ударна в'язкість після механічного старіння та за від’ємних температур);
  • дефекти металу та його структуру металографічним аналізом на оптичному мікроскопі;
  • дефекти основного металу та зварних з'єднань ультразвуковию і рентгенографічною дефектоскопією, капілярними методами та магнітопорошковою дефектоскопією і візуально-оптичним контролем.

Метрологічні лабораторії атестовані на право калібрування інструменту для лінійно-кутових вимірювань, манометрів, термометрів та електровимірювальних приладів.