Технічний контроль продукції

Технічний контроль продукції на наших підприємствах виконують відділи технічного контролю. Під час проведення технічного контролю в обов'язковому порядку виконується вхідний контроль матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, поопераційний контроль деталей та вузлів, приймально-здавальні випробування. При цьому види контролю, його обсяг і вибірку вказано в конструкторській документації на продукцію, що розробляють служби головного конструктора. На підставі конструкторської документації на вироби відділи головного технолога та зварника розробляють технологічні процеси з урахуванням встановлених у конструкторській документації видів контролю. Під час виробництва продукції конструкторські та технологічні служби заводів здійснюють авторський нагляд за дотриманням персоналом заводів вимог конструкторської та технологічної документації на продукцію. На обладнання підвідомче Держгірпромнагляду України та іншим аналогічним органам зарубіжжя технологічні процеси на зварні з'єднання атестуються за встановленим порядком.

Результати технічного контролю ВТК, висновки за видами контролю заводських лабораторій, висновки за авторським наглядом щодо дотримання конструкторської та технологічної документації, результати приймально-здавальних випробувань фіксуються в технологічному паспорті на виріб. Технологічний паспорт зберігається в технічному архіві заводів на термін використання виробів. Це дає можливість ідентифікувати параметри виробів у будь-який час.

На підставі технологічного паспорту замовникам надається технічний паспорт на виріб, інструкції з проведення монтажу та експлуатації, які розроблено згідно з правилами Держгірпромнагляду України.