Наші завдання в галузі якості
  • Створення умов, що сприяють залученню працівників до процесу керування якістю
  • Забезпечення відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008
  • Постійне покращення системи менеджменту якості